Písemné maturitní zkoušky

Písemné maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období na naší škole:

z českého jazyka 5. 4. 2023,
z cizích jazyků 24. 4. 2023.