(Ne)srozumitelné frazémy

Ukázka frazému v němčině.
Frazeologie každého jazyka je velmi osobitá, a proto také těžko přeložitelná. Jejich použití je frekventované, idiomy se vyskytují v každodenní komunikaci. Častým opakováním se tato slovní spojení zautomatizovala, přesto však některá z nich zůstávají nesrozumitelná nejen pro cizince, ale i pro rodilé mluvčí. V hodinách německého jazyka si žáci 4. C položili otázku, jak přeložit nepřeložitelné, jak zprostředkovat význam frazémů. Shodli se, že nejsnazší cesta a nejsrozumitelnější způsob je pomocí obrázku.