Přední český ekonom na naší škole!

Přednáška předního českého ekonoma.

Tomáš Sedláček, známý český ekonom a autor bestselleru Ekonomie dobra a zla, nás

6. února letošního roku poctil návštěvou. Diskutoval se žáky o budoucnosti práce, důležitosti správného čtení grafů, ale i o postupném přemisťování věcí do digitální sféry. Shrnul tímto analytické obory i vzdálenou budoucnost.

U žáků tato akce vyvolala zájem a doufáme, že nebude poslední.

Tereza Šlápotová, 4. D