MZ – Výsledkový portál žáka (VPŽ), M+

Žáci 4. ročníků se zaregistrují na „Výsledkový portál žáka“, www.vpz.cermat.cz. Autentizační kód k registraci mají vytištěný na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrželi koncem prosince 2018. Postup přihlášení naleznete zde

Na VPŽ se také žáci mohou do 15. ledna 2019 přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce M+.  K této zkoušce přihlíží některé vysoké školy při přijímacím řízení, jejich seznam naleznete seznam_VS_MA+

Možnost přihlášení k M+ prodloužena do 31. ledna 2019!!!