Laboratorní práce – NTM

Ukázka z laboratorních prací.

Dne 11.12.2018 byla třída 1. D a o týden později  třída 1. C v Národním technickém muzeu, kde jsme absolvovali program Enter – Energie. Cílem programu Enter – energie bylo ověřit si funkci vybraných zařízení, které jsou k dispozici v NTM, a vypracovat příslušné laboratorní práce.

Rozdělili jsme se do dvou skupin – modrá a červená. První – červená skupina se soustředila na pokusy s parními motory a elektrickými články. Druhá – modrá, zkoumala tok energie, rádiové vlny a radiotechniku obecně.

V první části, která se týkala převážně motorů, jsme se dozvěděli, jak funguje např. parní lokomotiva. Funkce byla ověřována na modelech malých parních motorů. Dále se probírala parní energie, vývoj vzducholodi, spalovacích motorů a elektrolýza nebo galvanické články, které byly následně rozebrány. Také jsme dostali návod, jak si takový článek vyrobit doma.

Druhá skupina se zabývala vývojem radiotechniky. Cílem bylo, jak si vyrobit vysílačku a rádio, kdybychom náhodou někde uvízli a nevěděli, jak si přivolat pomoc. Následovala i krátká zkouška morseovky. Poté jsme si skupiny vyměnili.

Po LP následovala prohlídka muzea, kde jsme mohli vidět staré hodiny, automobily a spoustu dalších výstavních kousků, jako byla např. stará parní lokomotiva. V NTM se nám líbilo a LP rozšířily náš obzor.

Laboratorní práce v N.T.M.