Zábavná matematika

Ukázka hlavolamu

Jde to vůbec, aby matematika byla zábavná?

Od začátku letošního školního roku se mohou žáci naší školy zapojit do „Matematické soutěže“ s pestrou směsí různých typů zadání. Každý týden je v online kurzu systému Moodle zpřístupněna jedna jednoduchá úloha, na jejíž vyřešení mají soutěžící k dispozici jeden pokus s omezeným časovým limitem. Po týdnu systém vždy úlohu uzavře, zveřejní správnou odpověď a vyhodnotí, zda soutěžící odpověděli správně.

Někteří žáci na kurz zavítali pouze jednou, máme ale i věrné návštěvníky, kteří řeší úlohy pravidelně a také správně.  Mezi těmito byli nejúspěšnější Kateřina K. z 1. D a Marian F. z 2. C.

Matematika je výzvou pro značné procento lidí, představuje pro ně problém. Změňme to! Hledejme v matematice zábavu, používejme „zdravý rozum“, trénujme obrazovou představivost, ale i postřeh a čtení krátkého textu s porozuměním.

Ukázky tří úloh:

3 ukázky soutěžních úloh z matematické soutěže.
Ukázka soutěžních úloh