Kreativní učení „na dálku“

Vytvoření ptáčka z novinových výstřižků.

Učení „na dálku“ kvůli uzavření škol bylo pro nás pro všechny nečekanou výzvou a udělalo nám velkou radost, jak přirozeně žáci „přepnuli“ do on-line režimu a jak se se změnou způsobu výuky, která pro ně znamená více zodpovědnosti a samostatné práce, poprali. Naprostá většina z nich nejen že plní úkoly včas, ale i pečlivě a kvalitně, mnozí dokonce i nadstandardně. Najdou se i takoví, kteří najdou čas na dobrovolnou práci navíc. Ačkoli jde o situaci nelehkou, je i v mnohém přínosná. My, učitelé, jsme dostali možnost vyzkoušet si personalizované učení, žáci zase objevují prostor pro svou kreativitu, fantazii a využití dovedností, které přímo s vyučovaným předmětem nebo tématem nesouvisí.

Příklady prací:

Barokní abeceda 1

Menu 1

Slovní-zásoba-NJ

Kreativní práce - ryba složená s výstřižků textu.
Ryba