Psychologie 3. C a 3. D

Myšlenková mapa - psychické poruch, náhledový obrázek.
V rámci distanční výuky v předmětu psychologie jsme se třeťáky zvládli probrat velké téma psychických poruch a abnormalit. Jelikož k předmětu nemáme učebnici, tak jsme si museli s novou situací poradit. Žáci si tak díky tomu vyzkoušeli mnoho různých způsobů práce. Zpracovali referáty a následně i koreferáty, vytvářeli myšlenkové mapy a na závěr si vyzkoušeli roli učitele a vymysleli písemnou práci i s řešením a hodnocením.
Všem patří velká pochvala, protože se svých úkolů zhostili velmi svědomitě.
Přikládáme jen malou ukázku výsledků jejich práce.