Informační technologie distančně

Ukázka certifikátu ze školení ITE distančně.

Naše škola získala zdarma přístup k online kurzům Excelu, Wordu, PowerPointu a Accessu  od pana Bc. Petra Kohoutka, kterému bychom tímto rádi veřejně poděkovali. Pro naše studenty je to možnost, jak si zopakovat, doplnit a naučit se další dovednosti v rámci MS Office. Kurzy ve formě krátkých videí s mluveným slovem velmi vhodně doplňují výuku ITE.  I když všichni studenti nemají doma svůj osobní počítač, ke zhlédnutí krátkých lekcí jim postačuje mobil a internet. Na závěr každého kurzu je připraven kvíz, za jehož minimálně 80procentní splnění obdrží studenti certifikát. Tyto kurzy představují i pěkné zpestření náročné výuky ITE.