Jazykové a literární aktivity v hodinách ČJL

V několika uplynulých hodinách českého jazyka a literatury si žáci 3. A vyzkoušeli tvůrčí práci s jazykem.

Nejdříve si pohráli s příjmeními. Jména spolužáků ve své třídě využili k tvorbě textů – kratších či delších, sloganů či souvislejších textů. Každopádně ale velmi zdařilých. Některým se dokonce podařilo do textu zakomponovat jména opravdu všech spolužáků.

Stali se také autory avantgardních básní. Zkusili si vytvořit kaligram či napsat/sestavit báseň v duchu dadaismu.

Jak se jim dařilo, se můžete podívat v malé ukázce zde u textu. Každopádně jim patří velká pochvala a ocenění za autorské pokusy.

Dadaistické básně 

kaligramy

Hrátky s příjmením2