Udržitelný rozvoj

Dne 7. 12. 2018 jsme v rámci SVS navštívili informační kancelář OSN v Praze. Přivítal nás ředitel této kanceláře Mgr. Michal Broža. Cílem naší návštěvy bylo vyslechnout přednášku na téma „Udržitelný rozvoj“. V rámci prezentace jsme byli seznámeni se 17 cíli udržitelného rozvoje, mezi které patří například opatření pro boj se změnou klimatu, zajištění rovného přístupu ke vzdělání a rovný přístup mužů a žen. Vyzkoušeli jsme si také krátký test na téma globalizace, ve kterém jsme skončili nadprůměrně. Tuto přednášku hodnotím velmi pozitivně – odnesli jsme si nové znalosti týkající se OSN.

Jakub N., 4. D

Velmi mne zaujala snaha OSN vzdělávat nás v aktuálním dění. Díky panu Michalu Brožovi jsme se mohli ponořit hluboko do problematiky. Pro “Udržitelný rozvoj” je klíčová změna klimatu a její důsledky. V současné době se počítá s růstem teploty až o 5 °C, což by mělo fatální následky. Podle výpočtů odborníků by optimálně neměla vzrůst o více než 2 °C. Bylo nám vysvětleno, že stejně jako se angažují státy jako celek, můžeme v menší míře pomoci i my sami. Při vyplňování závěrečného kvízu jsem byla vůči světu skeptická. Ani jednu otázku jsem nezodpověděla dobře, protože jsem čísla viděla černěji, než jsou. O to větší mám radost, že je svět lepší. Jen jediné bych vytkla – očekávala jsem, že se bude hovořit i o ostatních cílech programu, ve kterých se mohu angažovat.

Lucie V., 4. C