Exkurze do Senátu ČR

Pohled do prostor Senátu ČR

V pátek 11. 11. 2022 naše třída navštívila budovu Senátu ČR. Po bezpečnostní kontrole nás průvodkyně zavedla do Hlavního sálu, kde nám krátce představila historii Valdštejnského paláce a seznámila nás i se životem Albrechta z Valdštejna, který stál za jeho výstavbou.

Následovala komentovaná prohlídka reprezentačních prostor, zakončená návštěvou Jednacího sálu. Přestože jsme neviděli žádné senátory, mohli jsme přihlížet alespoň simulaci Evropského parlamentu, která v Jednacím sále probíhala.

Nakonec jsme si vyslechli závěrečné shrnutí paní průvodkyně a krátkou procházkou se vrátili do školy. Celá exkurze byla velmi poučná a umožnila nám nahlédnout do zákulisí Senátu ČR.

D. Ferbar, V. Spilka (2. E)