Návštěva kanceláře OSN

Pohled do sálu OSN

V úterý 15. 11. 2022 jsme v rámci společenskovědního semináře měli možnost navštívit kancelář OSN v Železné ulici.

Tématem vzdělávacího programu byl udržitelný rozvoj naší planety, jeho hlavní cíle a způsoby uskutečňování. Na závěr byla otevřena příjemná diskuze, při níž jsme rozebírali aktuální celosvětové problémy a mohli vyjádřit svůj názor na to, jak změnit své chování, aby co nejpozitivněji ovlivnilo budoucí generace.

Pro všechny zúčastněné to byla skvělá osvěta a zároveň připomenutí důležitosti OSN. Věříme také, že povede k hlubšímu zamyšlení nad devastací světa, způsobenou rychle rostoucím pokrokem.

B. Babušková, J. Zachová (4. C)