Dušní ve Škodovce

Mnohý z Vás zajisté ví, že v roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik – ŠKODA. A tam jsme my, žáci 2. A a 2. B, v úterý 27. listopadu t. r. společně vyrazili.

Naši exkurzi jsme po klidné cestě autobusem z Černého Mostu zahájili přesně v 9 hodin. U vrátnice zákaznického centra každý z nás obdržel reflexní vestu a také sluchátko, ve kterém po celou dobu prohlídky mohl poslouchat výklad našich průvodců. Nejdříve jsme autobusem projeli celý velký areál automobilky. Náš průvodce nám k tomu přidal velice zasvěcený komentář, seznámil nás se všemi výrobními halami i dalšími důležitými stavbami závodu.

Další část prohlídky se odehrála uvnitř velké haly – lisovny. Zde se zpracovávají hliníkové části konstrukcí aut. Viděli jsme lisy přímo za provozu a také postup, jak se zjišťují případné nedokonalosti.

Potom jsme autobusem přejeli do haly, kde probíhá konečná montáž automobilů. Byli jsme svědky skvělé logistiky a zručné práce všech týmů, které se podílejí na zásobování, montáži a finální kontrole každého kusu, který opouští závod. Pro většinu z nás to byl opravdu zážitek – všechno je totiž do nejmenších detailů propočítáno a naplánováno předem.

Naše exkurze byla zakončena velmi obsáhlou a zajímavou prohlídkou zdejšího muzea, které uchovává exponáty všech značek – Laurin, Klement a samozřejmě i Škoda. K vidění tu jsou nejen historické modely z první poloviny 20. století, ale také nejnovější modely vozů Škoda, včetně těch futuristických, od kterých byly vyrobeny jen prototypy.

Určitě nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že exkurze do jednoho z největších a také nejúspěšnějších podniků české historie i současnosti byla jednou z nejhezčích a nejpřínosnějších akcí, které jsme v této škole absolvovali. Myslím, že i ostatním žákům naší školy můžeme výlet do Mladé Boleslavi a konkrétně do její největší chlouby – Škodovky – jen doporučit.

Jan R., 2. B