Prezentace Fakulty financí VŠE

Dne 26. 11. 2018 se uskutečnila v naší škole prezentace Fakulty financí VŠE. Posluchač této fakulty seznámil zájemce ze 4. ročníků s podmínkami přijímacího řízení, se studijními obory bakalářského i magisterského studia a s možnostmi uplatnění absolventů této fakulty. Nakonec zodpověděl dotazy týkající se studia na VŠE.