Best in English v Dušní

Jak vypadá moje angličtina ve srovnání s jinými žáky? Na tuto otázku dostalo odpověď 16 žáků naší školy, kteří se 30. listopadu t. r. zapojili do mezinárodní on-line soutěže Best in English 2018, určené pro střední školy. Někteří naši účastníci dosáhli pěkných výsledků, ve vymezeném čase získali poměrně vysoké bodové ohodnocení. Konkurence byla velká, zúčastnilo se více než 15 000 žáků ze 750 škol z 29 zemí. Soutěžní test na úrovni B1-C1 trval 60 minut a obsahoval ukázky z videí i texty z tisku. OA Dušní se do této akce zapojuje každoročně, neboť jsou to právě soutěže tohoto typu, které motivují žáky k intenzívnějšímu studiu angličtiny.

PK ANJ