Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášených kritérií z 29. ledna 2019 proběhlo vyhodnocení přihlášených uchazečů o vzdělávání na naší škole. Seznam Číst více

Anglicky do historie

Během posledních 2 měsíců jsme si do hodin anglického jazyka postupně všichni z 3. C připravili prezentaci na námi vybranou osobnost z české historie, abychom následně svým spolužákům pověděli o jejím zajímavém životním příběhu. Ve třídě se objevovala historicky významná jména, jako Číst více

Odborná praxe

V letošním školním roce se žáci zúčastní odborné praxe v následujících termínech: 3. ročník oboru Obchodní akademie a Informační technologie od 2. do 30. 5. 2019, 2. ročník oboru Obchodní akademie a Informační technologie od 20. do 31. 5. 2019, Číst více

Setkání s pracovníky společnosti META

Dne 10. dubna měli žáci naší školy, jejichž rodným jazykem není čeština, možnost setkat se s pracovníky společnosti META, která podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Žákům s odlišným mateřským jazykem META nabízí podporu, když Číst více

Veletrh fiktivních firem

To, jaké je to vést firmu, podnikat v určitém oboru a být zaměstnancem na určité pozici, si žáci 3. ročníků obchodní akademie a informační technologie mohou vyzkoušet na povinně volitelném předmětu zvaném Fiktivní firma. Jejich největším výstupem je právě Mezinárodní Číst více

Čapek se vším všudy

Karel Čapek, český spisovatel, který byl několikrát nominovaný na Nobelovu cenu. Přestože ji nikdy nezískal, dodnes patří k největším literárním osobnostem. Abychom si zpestřili hodiny literatury, vymyslela paní profesorka projekty, pomocí kterých jsme si představili Karla Čapka se vším všudy. Věděli Číst více

Velikonoční beránek

Dne 16. dubna 2019 se na Obchodní akademii Kubelíkova konala tradiční soutěž Velikonoční beránek v desetiminutovém opisu neznámého anglického textu. Účastnilo se 26 žáků z pražských obchodních akademií a škol. V silné konkurenci byl z naší školy nejlepší Ferdinand Silný ze 2. E, který Číst více

Společná část MZ – didaktické testy

Společná část MZ pokračuje didaktickými testy v květnu 2019: čtvrtek 2. května 2019 – DT z matematiky a anglického jazyka, pátek 3. května 2019 – DT z českého jazyka a literatury + z ruského jazyka. Časový rozvrh a rozpis místností Číst více

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů se konají: obor Informační technologie – úterý 23. dubna 2019, obor Obchodní akademie – středa 24. dubna 2019, obor Ekonomické lyceum – čtvrtek 25. dubna 2019. Zkouška začíná vždy v 7:30 hod.