Veletrh fiktivních firem

výstavní stánek naší fiktivní firmy na veletru.

To, jaké je to vést firmu, podnikat v určitém oboru a být zaměstnancem na určité pozici, si žáci 3. ročníků obchodní akademie a informační technologie mohou vyzkoušet na povinně volitelném předmětu zvaném Fiktivní firma. Jejich největším výstupem je právě Mezinárodní veletrh fiktivních firem, který se konal 20.–22. března t. r. na Výstavišti v Holešovicích. Naše firma se jej tak jako každý rok opět zúčastnila. Potkalo se zde neskutečné množství fiktivních firem, jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Bylo velmi zajímavé vidět, jaké nápady měly ostatní firmy. Mohli jsme si prohlédnout jejich katalogy, stánky atd. Hlavním cílem bylo obchodovat. Obchodovalo se mezi firmami, ale také i s veřejností, která se přišla na veletrh podívat. Vystavovaly se faktury, veletržní šeky, příjmové pokladní doklady a přijímaly se objednávky a fiktivní peníze. Tento veletrh nás mnohé naučil, a ještě více nám přiblížil, jaké by to bylo mít vlastní firmu.