Setkání s pracovníky společnosti META

Logo společnosti META.
Dne 10. dubna měli žáci naší školy, jejichž rodným jazykem není čeština, možnost setkat se s pracovníky společnosti META, která podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci.
Žákům s odlišným mateřským jazykem META nabízí podporu, když se potýkají se specifickými problémy. Snaží se prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.
Zástupci METY žáky seznámili se službami, které tato společnost bezplatně nabízí (např. jazykové kurzy, doučování, informační a metodický portál www.inkluzivniskola.cz), dali jim kontakty a také typy na možné aktivity. Na základě krátkého dotazování žákům lektoři nabídli „testovací“ účast v již probíhajících kurzech. Všichni budeme našim žákům s odlišným mateřským jazykem držet palce, aby studium v České republice dobře zvládli a aby tu našli druhý domov.