Stupňování trochu jinak

Ukázka z práce žáka.

V rámci hodiny němčiny a nácviku tvoření komparativu a superlativu adjektiv žáci 2. E propojili svou kreativitu, IT-schopnosti a fotografiemi odpověděli na 3 otázky: Co je u Vás doma nejhezčí? Co je u Vás doma nejlegračnější? Co je u Vás doma nejošklivější. Žáci vytvořili pěkné a vtipné koláže a videa a při popisu obrázků si nejen procvičili gramatiku, ale i rozšířili slovní zásobu.

Stupňování1

Stupňování2

Stupňování3