Soutěž o nejlepší návrh designu školních propisek

Ukázka ze soutěže o nejlepší návrh na propisku

Žáci maturitního ročníku oboru Informační technologie prověřili své schopnosti a znalosti, které v průběhu svého studia získali především v předmětu grafika na počítači. Žáci podávali soutěžní návrhy na zpracování designu školních propisek. Každý návrh musel obsahovat logo školy a nový slogan.

Na první pohled jednoduchý úkol vyžadoval dodržení hned několika zásad: například, aby bylo logo jednoduché, aby bylo vhodné rozložení textu a loga, aby byl slogan trefný a reprezentativní, a spousta dalších maličkostí.

Ve zkratce by se dalo říct, že samotná práce s grafickými editory byla hračka, ale právě dobrý nápad byl rozhodujícím prvkem při volbě vítěze. A tím se stal tým ve složení Radek Štrouf, Tomáš Závěrka  a Kryštof Jejkal  ze třídy 4. E, kterým tímto blahopřejeme.

Naše škola využila projektu magistrátu Podpora školy v realizaci aktivit v rámci naplňování KAP vzdělávání v hlavním městě Praze, který byl zaměřen mimo jiné na kreativitu a podnikavost žáků. Díky tomu mohlo dojít i k objednání propisek, tedy k faktické realizaci vítězného designu. Žáci svou aktivitou přispěli k propagaci školy a zažili na vlastní kůži postupně všechny kroky od nápadu až po realizaci projektu.