Studentské prezidentské volby

Žák při volbě

V pondělí 12. 12. 2022 proběhly na naší škole Studentské prezidentské volby, ve kterých měli naši studenti možnost vybrat „nanečisto“ novou hlavu státu. Celkem se voleb zúčastnilo 116 studentů. Na průběh samotných voleb dohlížela volební komise ve složení Helena Vacovská (3. E), Jan Pauš (3. C) a Matěj Manich (3. D).