Školní kolo dějepisné olympiády

Pohled na soutěžící

Adventní čas nám tentokrát přinesl i školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník s názvem „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“ opět přilákal ve středu 7. 12. t. r. několik zájemců o historii. S testem, ve kterém měli soutěžící prokázat orientaci v grafech, znalosti i schopnost o historii přemýšlet, se nejlépe vypořádal Filip Okrouhlík (3. D). Snad s tím nejmenším rozdílem (o pouhý bod méně až v rozřazovací otázce) obsadil druhé místo jeho spolužák ze třídy Matěj Manich. Třetí skončil  František Dudek (2. B), na čtvrté místo dosáhla Barbora Barnatová a páté místo získala Petra Bábelová (obě 1. B). Soutěžící na 1. až 3. místě postupují do obvodního kola, které se uskuteční v lednu.

Všem zúčastněným gratulujeme k výsledku a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Martin Vychytil