Stáž na školách ve Finsku

V rámci projektu „Škola pro Všechny“, který realizuje Aisis, z. ú. a do něhož se naše škola zapojila účastí v probíhajících programech, jsme měli možnost zúčastnit se studijního pobytu ve Finsku. Stáže se zúčastnilo 16 učitelů z různých pražských škol. Jelikož je školství ve Finsku hodnoceno jako jedno z nejlepších na světě, byli jsme opravdu zvědaví, jak školy fungují a jaké „zázraky“ finští učitelé umí.

V rámci stáže jsme navštívili tři různé střední školy. Nejprve jsme navštívili střední školu ve městě Sulkava. Jednalo se o školu s ekonomickým zaměřením. Poté jsme se seznámili s prostředím a fungováním lycea s hudebním či výtvarným zaměřením studentů ve městě Savonlinna. Do třetice jsme byli pozváni na střední školu ve městě Rantasalmi, k níž patřila i škola základní, do které jsme také měli možnost nahlédnout. Navíc jsme viděli i organizaci vyplňující volný čas studentů – kde měli možnost hrát divadlo, učit se hře na různé hudební nástroje nebo se zapojit do činnosti několika různožánrových kapel. Zde mohly děti (ale i dospělí) realizovat své umělecké ambice (hudební, herecké, další pomocné divadelní).

Ve všech školách jsme se setkali s velmi milým přijetím. Vždy jsme se dověděli o fungování konkrétní školy, vedení i učitelé byli vstřícní a ochotně nám odpovídali na všechny naše dotazy – a nebylo jich málo. Zjišťovali jsme fungování finského školství, jak probíhá vlastní studium na střední škole, jaké povinnosti mají studenti, zajímalo nás vybavení škol a mnoho dalšího. Mluvili jsme i s řadou studentů. Zjišťovali jsme jejich spokojenost ve škole, ptali jsme se na důvody výběru střední školy, jejich fungování ve škole i soukromém životě. Mnozí z nich totiž kvůli možnosti studia nebydlí se svými rodiči, a musí se tudíž o sebe poměrně dost starat sami.

Stáž nám přinesla mnoho zajímavých poznatků. Mimo jiné i ten, že školství v Česku rozhodně není špatné a že ani finští učitelé „zázraky“ nedělají. Jedním z nejdůležitějších článků vzdělávání je totiž odpovědný a motivovaný student a vzdělání nakloněná společnost.