Evropské rozhodování

Vlajka EU:

Chtěli jste se někdy stát politiky Evropské unie? Někteří z našich žáků ano! 23. října si pro vybrané z nás Evropský dům v Praze přichystal modelové jednání Evropského parlamentu a Rady EU o směrnicích ovlivňujících produkci plastového odpadu.

Všechno začalo v půl deváté ráno, kdy jsme se sešli před Evropským domem v Jungmannově ulici. Vešli jsme dovnitř, kde nás již vítala delegace společnosti EUTIS, která tuto akci zaštiťovala. Po chviličce společného úvodu následovalo rozdělení do orgánů EU.

My jsme se zúčastnili jak jednání Rady EU, tak schůze Europarlamentu. Jednání byla dlouhá, najít společný konsenzus bylo téměř nemožné. Pozměňovací návrhy zabraly dlouhé chvíle přípravy, jejich obhajoba byla ještě náročnější. Soupeřící frakce byly vyhrocené, jednání bylo nekompromisní.

Po vyjednání posledního pozměňovacího návrhu bylo na čase sjednotit názory Rady a Parlamentu. Pokud jsme mysleli, že dosavadní jednání bylo náročné, nadcházející schůze byla ještě mnohem složitější a náročnější. Většina návrhů byla bez milosti zatracena a zrušena, aniž by byla jakákoliv příležitost otevřít dialog ministrů a poslanců zastoupených zemí.

Když už bylo vše odhlasováno, čekal nás hodinový workshop týkající se fake news, měnové politiky ČR a voleb do evropských orgánů. Těchto workshopů se zúčastnili i odborní hosté, kteří měli za úkol pomoci s vytvořením výstupů z jednotlivých přednášek. Náš workshop jsem uváděl já sám, ostatní workshopy byly uváděny odborníky.

Po vyhodnocení workshopů byl už téměř konec. Poslední věcí, která zbývala, bylo vyhodnocení nejúspěšnějších europolitiků. To probíhalo v předsednictvu – hodnotila se úspěšnost splnění úkolu, který nám byl zadán, a argumenty, které zazněly v rámci vyjednávání. Za naši školu jsem se umístil na krásném druhém místě.

Podle nás všech, kteří jsme se tohoto setkání účastnili, byla simulace těchto jednání skvělou zkušeností. Seznámili jsme se, poznali jsme nové názory, našli jsme nový pohled na EU. Šli bychom zase? Určitě.

Za všechny zúčastněné děkuji za příležitost.

Miloslav Pospíšil