Stáž na školách v Londýně a okolí

Naše škola se v minulém školním roce zúčastnila programu “Minimalizace šikany”. Na závěr tohoto projektu v září t. r. odjelo 15 učitelů z různých škol Prahy na stáž do Anglie. Nejprve jsme navštívili Marlborough Primary School. Jedná se o primary school, tedy o školu se žáky ve věku cca 4-11 let. Další den jsme pokračovali na Passmores Academy v Harlow, školou nás provedl a povídal si s námi na téma diverzity ředitel Vic Goddard. Před časem umožnil, aby se v této škole točil dokument „Educating Essex“ o realitě fungování jedné střední školy. Na základě tohoto dokumentu se stal velmi známou postavou a je často zván do diskusí s tématem vzdělávání. Na závěr jsme si prohlédli New City College Hackney Campus. Škola nabízí mnoho různých směrů studia. Navštěvuje ji cca 10 000 žáků. Celá stáž byla zajímavým a přínosným vhledem do vzdělávání na různých stupních anglických škol.