Ohlédnutí za výměnnou akcí 2018

V minulém týdnu (1.-9. října 2018) se 14 žáků naší školy stalo hostiteli svých kamarádů z partnerské školy Ortenburg-Gymnasium v Oberviechtachu. Naši žáci strávili v Bavorsku poslední týden minulého školního roku. Se svými partnery se proto již velmi dobře znali. Určitě i proto proběhlo pražské kolo výměnné akce bez problémů.

Většinu bodů programu absolvovali němečtí hosté spolu se svými českými partnery nebo dalšími žáky naší školy. Navštívili výuku – a to nejen hodiny němčiny, ale také angličtiny, informatiky a matematiky. Naši žáci se stali průvodci při společné prohlídce Starého Města, Karlova mostu a Malé Strany. Také jsme si všichni prohlédli Prahu z paluby motorové lodi. Prohlídku Pražského hradu a výlet do Terezína a Litoměřic absolvovala německá skupina samostatně, aby čeští žáci ve škole příliš nezameškali. Po skončení oficiálního programu a o víkendu se totiž museli o své hosty postarat. Po skupinách či individuálně naplánovali různé akce – např. bowling, ZOO, Karlštejn, Břevnovské posvícení apod.

Vyvrcholením celého týdne byla společná návštěva Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze a tradiční závěrečné setkání „Náš Oktoberfest 2018“.

Přesto, že při odjezdu německé skupiny v úterý ráno byli všichni unaveni, loučit se nám příliš nechtělo. Naši žáci navázali nová přátelství a mohli si v praxi vyzkoušet své jazykové znalosti a dovednosti.

Již nyní připravujeme ročník nový – do Bavorska pojedeme tentokrát začátkem června. A chystáme se i na velké jubileum – příští podzim společně oslavíme 30 let trvání partnerství mezi našimi školami.

Hana Bubeníčková

Zdroj fotografie: Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice