STAK – Sportovně-turistický a adaptační kurz 2023

ubytování STAK 23

První týden školního roku se konal STAK 2023 pro 1. ročníky naší školy. Tento rok nás autobusy dovezly do areálu Parkhotelu Mozolov, kde probíhal sportovně-turistický program, který zajišťovali vyučující tělesné výchovy, a adaptační kurz, který zajišťovali lektoři Projektu Odyssea. Díky zajímavým aktivitám se studenti poznali mezi sebou navzájem i se svými třídními učiteli a dalšími pedagogy.

Areál byl jako stvořený pro naše účely. Velká hřiště pro sportovní aktivity, řada plácků pro různé činnosti jednotlivých tříd, restaurace s dobrým jídlem, pitím a zmrzlinou i příjemné ubytování. Areál obklopovaly lesy a louky. Večer zde byl klid a díky jasnému počasí bylo možné na břehu rybníka pozorovat oblohu posetou hvězdami.

Věřím, že jsme si ze STAKu přivezli hezké vzpomínky. Pocit, že jsme všichni na jedné lodi, že se k sobě budeme chovat přátelsky a s problémy se bez obav můžeme obrátit na kamarády nebo vyučující. Věřím také, že kurz posunul studenty ze základních škol na školu střední.

Za skvělou organizaci patří dík kolegyním ze školního poradenského pracoviště i všem ostatním zúčastněným pedagogům.

Jan Hrabák (třídní učitel 1. E)