Soutěž – Matematický klokan

Ilustrační kresba klokana

Co je Matematický klokan?

Mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.

 Proč klokan?

V roce 1991 se dva učitelé ve Francii rozhodli zorganizovat matematickou soutěž, jíž dali název Kangourou, aby vzdali hold svým australským přátelům, kteří je inspirovali.  Mimořádný úspěch soutěže vnukl jejím francouzským organizátorům myšlenku rozšířit ji i do dalších evropských zemí. V červenci 1994 ve Štrasburku valné shromáždění 10 zemí založilo asociaci Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hranic), která je oficiálním organizátorem této soutěže.

 Skutečně mezinárodní?

Postupně se Matematický klokan rozšířil i za hranice Evropy. V současnosti probíhá již ve více než 60 zemích. Jejich přehled a počty účastníků soutěže naleznete zde.

V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Ani letos jsme o klokana nepřišli!

Kvůli coronavirovým opatřením školního roku 2019/2020 se soutěž nemohla konat v obvyklém jarním termínu. Přesto se klokaní nadšenci nenechali odradit a zorganizovali soutěž na podzim 2020, a to online a v kategoriích příslušných původnímu termínu.

 I naše škola OA Dušní se zapojila

Děkujeme všem žákům školy, kteří 15. listopadu t. r. soutěžili. Gratulujeme nejlepším řešitelům soutěže:

kategorie KADET – Helena V. (1. E)
kategorie JUNIOR – Martin Č. (2. E)
kategorie STUDENT – Marian F. (4. C)