Školní kolo dějepisné olympiády

Malba Marie Terezie a Josefa II

I přes současnou nelehkou situaci spojenou s epidemií Covid-19, se uskutečnilo v rámci naší akademie školní kolo dějepisné olympiády. Letošní, již celkově 50. ročník s názvem „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“, přinesl oproti minulým letům jednu zásadní organizační změnu. Probíhá totiž formou online. To však neodradilo několik našich nadšenců se zájmem o dějepis, aby se zúčastnili. S testem, ve kterém měli soutěžící prokázat orientaci ve slepé mapě, znalosti i schopnost o historii přemýšlet, se nejlépe vypořádal Aleš Dvořák (4. C). Ten stejně jako vloni potvrdil skvělé historické znalosti a obhájil 1. místo. Také 2. místo zůstalo beze změny. Dominik Švestka (4. C) dokázal splnit kritéria k postupu do dalšího kola. Velké uznání patří i Valérii Károly (1. C), která se nebála zúčastnit i přesto, že soutěžní látka na ni v hodinách dějepisu teprve čeká.

Všem zúčastněným gratulujeme a chlapcům přejeme mnoho štěstí v obvodní kole, které se uskuteční v lednu 2021.

Martin Vychytil