Škola doporučená zaměstnavateli v roce 2019

Logo - pečeť udělovaná zaměstnavateli doporučeným školám.

V letošním roce proběhl již 6. ročník ocenění oficiální pečetí ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, kterou má právo využívat deset nejlépe hodnocených škol v každém kraji, mezi kterými se letos opět umístila i naše škola.  Web s oficiálními výsledky:
 https://doporucenozamestnavateli.cz/