Pražská ekonomická soutěž

Soutěžící naší školy v celopražské soutěži "Ekonomický tým".

Hodně štěstí“, popřál nám profesorský sbor v úterý, 3. prosince, kdy se náš studentský ekonomický tým měl účastnit celopražské ekonomické soutěže na ČAO Resslova. Ráno jsme byli poměrně nervózní, nevěděli jsme, co máme čekat.

Když jsme přišli ke škole, ujaly se nás pořadatelky soutěže a usadily nás ve třídě, kde jsem již čekali na zahájení. „Čeká Vás  test a poté bude 5 nejúspěšnějších týmů pokračovat v prezentacích“, řekla nám jedna z pořadatelek. Nervozita před soutěží byla nepopsatelná. Hned jak jsme dostali test, nervozita opadla. „To jsme se učili přeci nedávno, to dáme“, podpořil mne kolega z týmu.

Po odevzdání posledního testu by se dala atmosféra krájet. Chtěli jsme už moc vědět, zda-li budeme jeden z těch pěti týmů, který bude postupovat a vytvoří prezentaci, bude mít šanci se utkat o vítězná místa. Když jsme uslyšeli jméno naší školy, byli jsme spokojení – že jsme pro postup udělali vše, co jsme mohli a že naše snaha nepřišla vniveč.

Není úplně jednoduché mít prezentaci před tolika cizími lidmi. Snažili jsme se bojovat s trémou, podle mě poměrně úspěšně. Ostatní pojali prezentace neformálně, my jsme vsadili na odbornou prezentaci na dané téma. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, neboť v závěru soutěže jsme si vybojovali krásné třetí místo.

Závěrem bychom rádi poděkovali jak našemu profesorskému sboru za pečlivou přípravu, tak organizátorům soutěže ČAO Resslova 8 a také Magistrátu hl. m. Prahy, který se jako hlavní sponzor zajistil o zastřešení této soutěže.