Rozřazovací testy a úvodní schůzka žáků přijatých do 1. ročníku 2024/2025

Rozřazovací test z AJ pro obor OA a EL bude v úterý 4. 6. 2024 od 15:00 h.
Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků všech budoucích 1. ročníků bude v úterý 18. 6. 2024 od 17:00 h.