Divadelním zážitkem k demokracii

žáci při divadelním představení

Třída 3. D se zapojila do projektu  – Divadelním zážitkem k demokracii , díky kterému měla možnost v průběhu letošního školního roku zhlédnout tři představení v divadle D21, přeci jen, jak lépe vnímat světové drama a literaturu vůbec, než je skutečně zažít?

Prvním představením byl Zločin a trest, pochmurná hra hledající odpovědi na etické otázky týkající se odpovědnosti za zločin. Dalším dílem byla Krvavá svatba z pera španělského dramatika a básníka F. G. Lorcy, plná krve, zášti, ale i lásky. A posledním zážitkem bylo představení Král Ubu, příběh o sprostém a hloupém bývalém králi, který chtěl získat jen další moc, a tak byl schopen udělat cokoliv. Všechna tři představení byla zajímavá, inspirující a především originálně zpracovaná.

Po výstupu herců na jevišti jsme se zúčastnili workshopu s divadelními lektory, při kterém jsme mohli debatovat se samotnými herci a dotazovat se jich na vlastní představení, jak hodnotí svůj výkon či jak se na představení připravují. Během tvůrčí dílny jsme měli i příležitost na jevišti amatérsky ztvárnit scény ze samotného představení a tím vyjádřit, co jsme si z výstupu herců zapamatovali, jak jsme se při divadelním představení cítili nebo co a jak na nás nejvíce zapůsobilo. Byla to zajímavá a zábavná zkušenost.

Naše třída 3. D byla moc ráda, že se projektu mohla zúčastnit. Tento náš divadelní maraton hodnotíme velmi kladně a věříme, že získané informace se nám budou hodit nejen při maturitní zkoušce.

Klára Doležalová a Tomáš Satoranský, 3. D