Ředitelský den

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelský den 24. a 25. října 2022. Výuka se nekoná.