Projekt sto let1

Ukázka prací žáků k projektu sto let republiky.