Projekt SPK

Ukázka prací žáků k projektu sto let republiky.

Jako každý rok se žáci třetích ročníků lycea v předmětu Společenská kultura vydali na nelehkou cestu celoročním projektem.

V tomto školním roce je čekalo téma 100 let republiky. Pracovali ve skupinách, každá skupinka si vybrala oblast, na kterou se zaměřila (sport, divadla, školství, média, móda, politické instituce, věda, kinematografie). Tuto oblast postupně zpracovávala. Cílem projektu bylo vytvořit obsáhlou seminární práci (skupiny se dostávají přes 15 stran textu), která obsahuje také obrazový materiál a má i formální náležitosti a úpravu.

V rámci své práce zmapovali zajímavé události, osobnosti i místa patřící k jejich tématu. Propojili vše i s místopisnými informacemi, trochou architektury, historickým kontextem atd. Úkol to vůbec nebyl jednoduchý.

A aby toho nebylo málo, tak závěrečnou částí byla příprava vycházky. Jako průvodci nás zavedli na zajímavá místa, která s tématem souvisí. Na jednotlivých stanovištích nám potom žáci přednesli příslušné informace.

Přesto, že v jedné třídě se nepodařilo projekt dotáhnout až do úplného konce (vycházky už jsme nezvládli), určitě si mnozí odnesli ne jen řadu nových informací, které při zpracování zjistili, ale také řadu dovedností, které využijí i v budoucnosti.