Blázníš? No a?

Tvořivá část projektu.

Lektoři ze společnosti  Fokus Praha zrealizovali s našimi třídami třetího ročníku ekonomického lycea zážitkový a vzdělávací projekt „Blázníš? No a!“ Program si klade mimo jiné za cíl posilovat životní kompetence a ochranu duševního zdraví a zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně jako s fyzickými onemocněními. V průběhu dne se vystřídala část vzdělávací, interaktivní i zážitková. Obě třídy si svůj „bláznivý“ program užily.