Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 12. a 15. dubna 2024. Pozvánky uchazečům budou odeslány 14 dní před konáním zkoušky.