Příběhy bezpráví – Normalizovaná každodennost

Ilustrační foto

Ve středu 9. listopadu t. r. se na naší škole uskutečnila beseda s pamětnicí a bývalou paní profesorkou Mgr. Věrou Hylišovou. Ta svým vyprávěním na téma Normalizovaná každodennost v rámci projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách zpestřila žákům 3. D hodinu Společenské kultury. Kromě seznámení s těžkou situací, která v 70. a 80. letech 20. století nastala, měli žáci možnost také zhlédnout film, který jim přiblížil bydlení lidí v Československu a způsob trávení volného času.

Dějinné události je třeba připomínat. Nabízejí nejen poznání, jak lidé žili, ale také dávají poučení pro budoucí generace.

Martin Vychytil

Pohled do třídy při akci
Příběhy bezpráví 2022