Přednáška Moje vize nula

foto při přednášce

Dne 6. února 2023 jsme v rámci volitelných předmětů Marketing a Management měli možnost zúčastnit se přednášky pana Tomáše Lindnera z Týmu silniční bezpečnosti. Hlavním posláním této neziskové organizace je prostřednictvím vhodných preventivních aktivit přispívat ke snižování výskytu dopravní nehodovosti. Tým organizuje velké množství projektů nejen pro střední školy, ale i pro základní nebo mateřské školy.

Celá přednáška se nesla v duchu bezpečnosti na silnicích. Dozvěděli jsme se mnoho informací o nehodách na silnicích, přesný počet obětí, ale také, jak se správně chovat za volantem a předcházet dopravním nehodám nejen v autě, ale i na kole nebo motorce. Mohli jsme si vyzkoušet, jak i sekunda nám může změnit celý život a to jen tím, že se při řízení podíváme do mobilního telefonu.

Michaela Tanglová, 4. A

V přednášce nechybělo aktivní zapojení žáků. Například jsme měli velice zajímavý úkol ve formě hry, ve které šlo o to, že jsme měli napsat určitý text dvakrát za sebou, ale pokaždé v jiném pořadí. Toto cvičení nás všechny velice zaujalo, protože nám ukázalo, jak snadno se můžeme přestat stoprocentně soustředit.

Eliška Hrdličková, 4. B

Celé dvě hodiny byly vedeny zábavnou formou, což nás bavilo a hodně jsme se do výkladu zapojovali. Také nám byl představen projekt Moje vize nula, který je určen pro studenty českých středních a vysokých škol a má pomoci ke snížení počtu autonehod na našich silnicích. Projekty musí být zaregistrovány do 31. března 2023 a pro skupiny, jejichž projekty budou vyhlášeny jako ty nejlepší, jsou připraveny nemalé výhry.

Tato akce nás bavila a má velmi příznivé ohlasy. Snad se nás do projektu Moje vize nula zapojí co nejvíce.

Jirka Broda, 4. A

leták Moje vize