20190916_104307

OA Dušní poznávací zájezd - toulky městem.