Písemné maturitní zkoušky

Profilová část:

4. dubna 2024 písemná práce z českého jazyka

24. dubna 2024 písemná práce z anglického jazyka

25. dubna 2024 praktická zkouška z odborných předmětů, obor IT + EL

26. dubna 2024 praktická zkouška z odborných předmětů, obor OA

29. dubna 2024 písemná práce z druhého cizího jazyka

Státní část – didaktické testy:

2. května 2024 matematika, anglický jazyk

3. května 2024 český jazyk

6. května 2024 německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, matematika rozšiřující