Návštěva Poslanecké sněmovny

Ve čtvrtek 15. 11. t. r. jsme měli možnost navštívit Poslaneckou sněmovnu. Po příchodu před samotnou budovu jsme se dozvěděli, že přibližně před hodinou skončila schůze, z čehož jsme byli trochu zklamaní, ale zároveň nám bylo řečeno, že na půdě PS se pohybuje mnoho poslanců a během prohlídky můžeme někoho potkat.

Nejprve jsme zhlédli v informačním středisku Poslanecké sněmovny dva krátké dokumenty. První byl o vývoji parlamentarismu a druhý o Parlamentu České republiky. Poté se nás ujala paní průvodkyně a naše prohlídka začala.

V předsálí jsme se dozvěděli něco o historii budovy. Asi nejvíce nás zaujal plán sněmovny s fotografiemi současných poslanců, abecedně seřazených za sebou. Dále zde byla výstava věnovaná výročí 100 let od založení Československa, mohli jsme si prohlédnout různé dobové fotografie a plánek dřívějšího uspořádání sněmovny.

Jelikož neprobíhalo žádné jednání, nahlédli jsme do hlavního sálu sněmovny. Zde nám paní průvodkyně vysvětlila, jak se poslanci přihlašují do diskuze a jak probíhá samotné hlasování.

Poté jsme šli na galerii pro hosty, kde jsme se např. dozvěděli, že stačí, když je přítomna pouze jedna třetina poslanců, aby byla zahájena schůze, a mnoho dalších informací. Následoval prostor pro naše dotazy, které paní průvodkyně zodpověděla.

Pokud mohu hovořit za celou třídu, tak si myslím, že jsme byli rádi za tuto příležitost, všem se to velmi líbilo.