Logická olympiáda

V říjnu tohoto roku se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže s názvem LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kterou pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Celorepublikově se v naší kategorii, tedy Kategorii C (žáci středních škol – poslední 4 ročníky studia) zapojilo do soutěže více než 11 700 řešitelů.

Naši školu reprezentovalo celkem 111 žáků, přičemž mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola z celé republiky se umístilo celkem 47 soutěžících. Nejlepší výkon dosáhla Kateřina K. z 1. D a umístila se na 1 453. místě.

Gratulaci si zaslouží všichni soutěžící, kteří se snažili zadané úlohy opravdu „rozlousknout“ a věříme, že příští rok se jim podaří soutěž zvládnout s ještě lepšími výsledky.