Návštěva kanceláře OSN

pohled do místnosti, kde se konala přednáška

V pátek 13. 10. 2023 jsme v rámci společenskovědního semináře navštívili kancelář OSN v Železné ulici v Praze, kde jsme se zúčastnili přednášky o činnosti OSN a jejím programu pro nadcházející roky.

Program byl rozdělen do dvou časových úseků, a to na nejbližší 2 roky a dalších 10 let. Probrána byla témata nejen z ekonomického, ale také z ekologického spektra. Jedním ze zásadních bodů byla klimatická změna, její důsledky, příčiny a hlavně řešení, díky nimž by bylo možné její dopady zmírnit.

Hovořilo se však také o boji s chudobou a hladem, o největších znečišťovatelích a vývoji škodlivých emisí na naší planetě. Dostali jsme se i k úspěchům, které OSN na poli svého působení dosáhla.

Klíčové bylo si uvědomit, že nejde pouze o různé instituce a orgány, ale také o každého z nás, a že změny k lepšímu můžeme dosáhnout jedině společně.

D. Raušerová (4. D) a J. Pauš (4. C)