Národní galerie – Nebojte se současného umění!

Návštěva Národní galerie

V úterý, 25. února t. r., naše třída 3. D spolu s paní profesorkou Sokolovou vyrazila k budově Národní galerie, kde jsme se zúčastnili programu „Nebojte se současného umění“.

Zde se nás ujala velmi milá galeristka a naše „soukromá“ výstava mohla začít. Když jsme vešli do místnosti s expozicí moderního umění, tak mně osobně se rozzářily oči. Tolik barev a velikých zajímavých obrazů jsem opravdu dlouho neviděla.

Usedli jsme na připravené podsedáky a program začal. V úvodu jsme byli seznámeni s expozicí, která byla rozmanitá nejen ve stylech tvorby, ale i použitých materiálech, a společně se dopracovali pomocí diskuze k zadání celého projektu. Naším úkolem bylo vybrat si jedno dílo, které nám je nejméně sympatické, které se nám nelíbí, necítíme se z něj dobře, nebo nám jednoduše vadí. Nebyl to lehký úkol. S pomocí dotazníku jsme ho měli následně popsat a slovně vykreslit jeho charakteristické rysy a podstatu.

Poté jsme byli rozděleni do skupin podle podobných si děl a čekal nás skupinový úkol, ukázat si navzájem námi vybraná díla a odůvodnit, proč a jak na nás působí. Vybrat pak jedno, o kterém budeme mluvit s ostatními. Nakonec jsme si ukázali díla a vše prodiskutovali v celé třídě. V průběhu nám vše doplňovala a korigovala naše paní galeristka.

Viděli jsme tak za pomyslné plátno děl a uvědomili si jejich skutečný význam a také to, že každé skrývá svůj příběh, který mu dodává specifickou nesmazatelnou atmosféru.

Celý program se mi velice líbil a myslím si, že byl opravdu přínosný. Aktivita s obrazem byla skvělá a vše pěkně ozvláštnila. Nejvíce se mi líbil pocit, který jsem si poté z galerie odnášela. Plně jsem si uvědomila, že umění nemusí vždy být takové, jaké se na první pohled zdá, a když se na dané dílo člověk zaměří na delší dobu, může v něm objevit mnohem více.

Eliška Ž., Daniela V., Valerie K. (3. D) – kompilace