Evropský dům

Exkurze do Evropského domu v Praze.

Dne 12. 2. 2020 jsme se byli se třídou v rámci společenskovědního semináře podívat v Evropském domě, který sídlí v Jugmannově ulici. Neměla jsem tušení, že nějaký Evropský dům existuje, takže jsem byla zvědavá, co nás čeká a co zajímavého se dozvíme.

Nejdříve jsme si stručně vysvětlili, v čem vlastně Evropská unie spočívá, jak funguje a jaký je její cíl. Dále jsme si trochu objasnili, co pro nás členství ve společenství znamená. Svůj názor jsme mohli anonymně vyjádřit pomocí online hlasování.

V druhé části jsme se rozdělili na skupiny, ve kterých jsme měli svůj názor „obhájit“. Tohle nám pomohlo si uvědomit, jak je pro nás spolupráce s EU důležitá a jak moc ovlivňuje naše zásadní priority – mír, svobodu, snadné cestování, různorodý sortiment a bezpečné životní prostředí. Později jsme si také řekli pár slov o uplatnění a stáži v mezinárodních firmách.

Panovala zde příjemná a přátelská atmosféra. Hodně mě zaujalo i hodnocení, jestli jsou titulky v časopisech, novinách či na internetu opravdu pravdivé, nebo se jedná o fake news. Po besedě jsme si mohli vzít i brožurky a katalog o EU, ve kterých je vše dobře popsáno, takže se nám to jistě může hodit k maturitní zkoušce.

Celá přednáška byla velmi přínosná a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí. Také jsem si konečně udělala vlastní názor na EU a v neposlední řadě získala informace ohledně Erasmu, který mě hodně láká.

Hoang Anh Ngo, Adéla Vašíčková (4. D) – kompilace