Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 1. termín je 10. května a pro 2. termín 11. května 2023. Týká se omluvených uchazečů z řádného termínu přijímacích zkoušek.