Mlhavá objektivita

Stužák logo

V rámci předmětu Společenská kultura absolvovali žáci 3. D i 3. C workshop od společnosti Stužák s názvem Mlhavá objektivita.

Workshop se věnuje tématu kritického myšlení a rozlišování pravdivých a nepravdivých informací. Žáci se stali aktivními spolutvůrci mediálního obsahu, takže si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak některé mechanismy médií fungují v praxi. Jelikož je velká část workshopu odvislá právě na konkrétní aktivitě skupiny, v každé třídě měl workshop specifickou podobu.

Děkujeme studentům ze Stužáku za zajímavou akci.

„Workshop, který se konal 4. 3. 2022 v rámci předmětu Společenská kultura, mě zaujal z důvodu, že studenti z vysoké školy nám udělali menší osvětu o ověřování informací na internetu. Snažili si nám přiblížit, jak obecně funguje zpravodajství a jaké vlivy na něj působí. Uvědomila jsem si, že by člověk neměl věřit každé informaci, která je zveřejněna pomocí médií, jelikož převážně internet je prostředí, kam může dát kdokoliv úplně cokoliv. Proto přednášející kladli důraz na ověřování důvěryhodnosti zdroje, rozlišování pravdivých informací od dezinformací a také na vyhledání si dané věci vícekrát než jednou.

Zajímavá byla také aktivita, kterou si pro nás studenti připravili. Každá skupina měla jednat za konkrétní instituci, která jí byla přidělena, a zde se ukázalo, jak si dokážeme poradit s tzv. „fake news“ a jak rychle a jakým způsobem dokážeme reagovat na situaci, která byla potřeba ihned řešit.“

J. Z. 3. C